“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • ОТ 01.10.2014 г. всички данни от "Профил на купувача" са достъпни на друг адрес упоменат по долу
  • Прочети повече »
  • 00856-2014-0009 - “ДОСТАВКА НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА: ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ И ЛЕКОТОВАРНИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА”.
  • Прочети повече »
  • 9032592 - 08.08.2014 - „Покупка и доставка на помпени агрегати за нуждите на „ВиК” ООД Търговище”, със следните обекти по обособени позиции:
  • Прочети повече »
  • 9032562 - 07.08.2014. - Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище за област Търговище” при следните обособени позиции: 1. Позиция №1 - "Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребители на „ВиК” ООД Търговище", с ресурси на Изпълнителя, по фактури, предоставени от Възложителя 2. Позиция №2 – „Инкасиране на суми по Интернет с банкови карти и други платежни средства за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребителите на „ВиК ” ООД Търговище”, с ресурси и софтуер на Изпълнителя е обявено със Заповед №477/07.08.2014г. на Управителя на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище и се провежда при условията и редът на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.
  • Прочети повече »
  • 610470 / 24.06.2014 г. Доставка на 2 /два/ броя нови комбинирани багер-товарачи
  • Прочети повече »
  • 9030603 - 16.06.2014 г. - „Строително-монтажни работи за ремонт на производствени, административни и обслужващи сгради, стопанисвани от "ВиК" ООД, гр.Търговище”.
  • Прочети повече »
  • 608875 - 16.06.2014 г. - „Доставка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части за водоснабдяване”. Позиция №1 – Пожарни хидранти Позиция №2 – Бронзови спирателни кранове и части Позиция №3 – Стоманени поцинковани фитинги и тръби
  • Прочети повече »
  • 603397 - 14.05.2014 - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище”.
  • Прочети повече »
  • 602926 - 12.05.2014 - Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по фикирани мрежи за обекти стопанисвани от "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище
  • Прочети повече »
  • 9029150 - 12.05.2014 - "Периодични доставки на препарати за обеззаразяване на питейна вода", при следните обособени позиции: Позиция №1 - Натриев хипохлорит /воден разтвор/. Външен вид-прозрачна течност, съдържание на активен хлор - 90-150g/dm3, съдържание на NaOH - 15-25g/dm3. Доставките ще се извършват в оборотни съдове, собственост на Възложителя до склад "МФОС" на "ВиК" ООД Търговище. Позиция №2-Течен хлор във варели по 400кг и бутилки по 40кг, със съдържание на активен хлор 99.5%. Доставките ще се извършват в оборотни съдове, собственост на Изпълнителя до склад "МФОС" на "ВиК" ООД Търговище. Позиция №3-Хлорна вар /калциев хипохлорит/ в опаковки по 20кг. Външен вид - бял до бледо сив, съдържание на активен хлор - над 27%, влагосъдържание - не повече от 10%. Доставките ще се извършват до склад на "ВиК" ООД Търговище.
  • Прочети повече »