“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • 9032562 - 07.08.2014. - Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище за област Търговище” при следните обособени позиции: 1. Позиция №1 - "Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребители на „ВиК” ООД Търговище", с ресурси на Изпълнителя, по фактури, предоставени от Възложителя 2. Позиция №2 – „Инкасиране на суми по Интернет с банкови карти и други платежни средства за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребителите на „ВиК ” ООД Търговище”, с ресурси и софтуер на Изпълнителя е обявено със Заповед №477/07.08.2014г. на Управителя на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище и се провежда при условията и редът на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.
 • ИЗТЕГЛИ

  Публична покана

  Технически спецификации

  Образци

  Проекти за договор

  Публикувано на 07.08.2014 г.