“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
    • ВИК Търговище
    • През 1989 г. се създава Общинска фирма “Водоснабдяване и канализация” – Търговище. През месец октомври 1991 г. Общинската фирма е преобразувана в Еднолично дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация”, което на 20 дек. 1997 г. е пререгистрирано в Дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация” – Търговище с район на действие Търговищка, Антоновска и Омуртагска общини.

         
         ВиК Търговище ООД уведомява жителите и гостите на града, че поради извършване на свързване на нов и стар водопровод, от 04.08.2016г. до 06.08.2016г. ул.Г. С.Раковски /в частта си от ул.Т.Каблешков до ул.Поп Сава Катрафилов/ ще бъде затвторена на движение на МПС.