“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • ВИК Търговище
  • През 1989 г. се създава Общинска фирма “Водоснабдяване и канализация” – Търговище. През месец октомври 1991 г. Общинската фирма е преобразувана в Еднолично дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация”, което на 20 дек. 1997 г. е пререгистрирано в Дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация” – Търговище с район на действие Търговищка, Антоновска и Омуртагска общини.

      
                                                              СЪОБЩЕНИЕ

                На 09.03.2018г. водата в с.Росина ще бъде оцветена с безвредна боя.         

              „Водоснабдяване и канализация" ООД Търговище уведомява своите абонати, че в следствие на тридневните валежи, довели до планово изпускане на яз."Тича", се констатира размътване на водата в язовира.
        Дружеството предупреждава, че водата постъпваща във водопроводната мрежа на гр. Търговище, вилна зона и селата Лиляк, Божурка, Пайдушко, Цветница, Братово Руец и Стража в следващ неопределен период от няколко седмици ще бъде с превишение по показателя „Мътност".
          С цел предотвратяване влошаването на микробиологичните показатели, водата ще бъде с повишено съдържание на „остатъчен хлор", мирис и вкус на хлорни препарати.
           Качеството на питейната вода се контролира непрекъснато от акредитирана лаборатория за изследване на води и всекидневно ще бъде предоставена актуална информация на потребителите.
              Поради обилното снеготопене водата в местностите Кованлъка и Свежест ще е с повишена мътност.