“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • 9030603 - 16.06.2014 г. - „Строително-монтажни работи за ремонт на производствени, административни и обслужващи сгради, стопанисвани от "ВиК" ООД, гр.Търговище”.
  • Оферти се приемат до 24.6.2014 г.

    ИЗТЕГЛИ

    Публична покана

    Приложение

    Образци