“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • КАК БИХ МОГЪЛ ДА ОТПУША И ПОЧИСТЯ КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ИМОТА СИ?
  • Прочети повече »
  • КАК БИХ МОГЪЛ ДА ЗАМЕНЯ СПИРАТЕЛНИЯ КРАН НА ВОДОМЕРНО-АРМАТУРНИЯ ВЪЗЕЛ?
  • Прочети повече »
  • КАК БИХ МОГЪЛ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПАРТИДА НА ИМЕТО НА ДРУГО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ?
  • Прочети повече »