“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • КАК БИХ МОГЪЛ ДА РАЗДЕЛЯ ПАРТИДА?
 • Моля подайте заявление свободен текст. Следват следните стъпки.
  1. Провежда се Общо събрание на собствениците на етажната собственост, на което се взема решение за разделяне на водоподаването и измерването на консумацията по входове.
  2. Подава се заявление, описващо обстоятелствата по т.1, подписано от домоуправителите на сградата.
  3. Следва посещение от служител на ВиК, на обекта и се издава предписание за начина на изпълнение на разделянето.
  4. Наема се изпълнител.
  5. Подава на заявление за откриване на партиди на новомонтираните водомери във ВиК ООД.
  6. Следва посещение от служител на ВиК за установяване на правилното преустройство и издаване на становище.