“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • КАК БИХ МОГЪЛ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПАРТИДА НА ИМЕТО НА ДРУГО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ?
  • Моля попълнете и подайте необходимите документи по Приложение № 5 и попълнете предоставения ви “Договор за предоставяне услугите ВиК” / dogovor.doc / в сградата на “В и К” ООД Търговище, бул. “29 ти Януари” № 3 – отдел Инкасо. Телефон за контакти (0601) 612 53

    Изтегли Приложение № 5
    Изтегли Договор за предоставяне услугите ВиК