“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • 1787 / 03.12.2013 - Покупка и доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК” ООД Търговищe
 • Прочети повече »
 • 1735/27.11.2013 г - Денонощна въоръжена охрана на "Водоснабдяване и Канализация"ООД-Търговище
 • Прочети повече »
 • 9022051 - Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции.
 • Прочети повече »
 • 1274/27.09.2013 г. - Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище.
 • Прочети повече »
 • 1118/02.09.2013 г - "Доставка на неупотребявани лекотоварни автомобили – 2 броя”
 • Прочети повече »
 • 9019007/ 20.08.2013 г. Топлинно изолиране на външни стени и хидроизолация на покрив на Административна сграда на "ВиК" ООД Търговище
 • Прочети повече »
 • 934/07.08.2013 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във “ВиК” ООД Търговище - за община Търговище, Омуртаг и Антоново. Ваучерите за храна ще са с месечна периодичност, по предварителна заявка, срещу заплащане. Заявките са съобразени с числеността на персонала през съответния период /приблизителен брой служители - 273 бр./ и съдържат броя на ваучерите по съответните номинални стойности и общата номинална стойност на заявените ваучери.
 • Прочети повече »
 • 9018354 - “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище за област Търговище”. Изпълнителят на поръчката събира от абонатите на „ВиК” ООД Търговище суми от предоставени ВиК услуги в населените места от община Търговище, Омуртаг и Антоново. Изпълнителят извършва събирането на задълженията от абонатите на „ВиК” ООД Търговище от името на Възложителя срещу комисионна. “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище за област Търговище” при следните обособени позиции: 1. Позиция №1 - "Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребители на „ВиК” ООД Търговище", с ресурси на Изпълнителя, по фактури, предоставени от Възложителя. Кратко описание: Инкасиране на суми за услуги в брой в off-line режим по фактури, предоставени от Възложителя, с ресурси на Изпълнителя. Участниците предлагат комисионна в процент /в размер до 2%, който е максимално допустимият размер /от събраните суми. Инкасираните суми трябва да бъдат превеждани от Изпълнителя по банкова сметка на Възложителя ежеседмично. 2. Позиция №2 – „Инкасиране на суми по Интернет с банкови карти и други платежни средства за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребителите на „ВиК ” ООД Търговище”, с ресурси и софтуер на Изпълнителя. Кратко описание: Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „ВиК ” ООД Търговище, в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на страната, с ресурси и софтуер на Изпълнителя, както и възможност за плащане чрез Интернет с банкови карти и други платежни средства. Преносът на информацията за преводите да е автоматичен в Интернет базирана централизирана система. Участниците предлагат комисионна в процент /в размер до 2%, който е максимално допустимият размер/ от събраните суми. Инкасираните суми трябва да бъдат превеждани от Изпълнителя по банкова сметка на Възложителя ежеседмично, който е максималният период за превеждане на инкасираните суми.
 • Прочети повече »
 • 793/05.07.2013 г - “Доставка на лабораторни уреди, за нуждите на „ВиК”ООД Търговище” ............................. 858/19.07.2013 г.. .. Промени в документацията
 • Прочети повече »
 • 9017292 - "Покупка на асфалтобетонова смес за улична настилка", както следва: 1. Асф. смес за износващ пласт на покритието /тип А 50/70/; 2. Асф. смес за долен пласт на покритието /биндер 50/70/; 3. Асф. смес за основен пласт на покритието /50/70/; 4. Асф. смес за износващ пласт на покритието /тип В 50/70/.
 • Прочети повече »