“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • КАК БИХ МОГЪЛ ДА ЗАМЕНЯ СПИРАТЕЛНИЯ КРАН НА ВОДОМЕРНО-АРМАТУРНИЯ ВЪЗЕЛ?
  • Моля попълнете и подайте необходимите документи по Приложение № 1 в сградата на “В и К” ООД Търговище, бул. “29 ти Януари” № 3 – Водомерно – изпитвателна станция / ВИС /. Телефон за контакти 0601 633 26

    Изтегли Приложение № 1