“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • ИСКАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА
  • Моля попълнете и подайте Образец № 15 / чл.7 т.7 от ОУ

    Изтегли Образец № 15