“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Аварии и прекъсване на водоподаването
 •             
                 

                   Район Търговище


    с.Преселец на 09.07.2020г. от 08:30 до 12:00 часа 

    с.Овчарово и с.Кралево на 09.07.2020г. от 08:00 до 15:00 часа

                    Район Омуртаг


     
         
       

                    Район Антоново

   
                    НЯМА

                    Район Попово

                      
    с.Люблен от 30.06.2020г. - 17:00 часа до 01.07.2020г.  - 17:00 часа 

    с.Цар Асен ( висока част ) от 30.06.2020г. - 17:00 часа до 01.07.2020г. - 17:00 часа


                      Извънредно

             При извършване на уширяване на горски път в землището на с. Овчарово от фирмата която извършва сеч на дърва и тяхното изнасяне от гората на 29.06.2019г. е разрушила гравитачен водопровод , който доставя вода за около 50 домакинства в селото.
              Случаят се разглежда от органите на МВР гр.Търговище и към настоящият момент се установява обема на нанесените щети по гравитачният водопровод.
               Тези домакинства от селото , които са засегнати няма да имат вода за неопределено време.
               След получаване на изформация от органите на МВР гр.Търговище по развитието на случая ВиК своевременно ще я обявява и ще определи срокове за възстановяването на гравитачният водопровод.

    Дружеството се извинява на своите клиенти за причиненото неприятности.