“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Аварии и прекъсване на водоподаването
 •             
                 

                   Район Търговище


   с.Стража на 04.06.2020 от 00:00 часа до 16:00 часа - с нарушено водоподаване по високите места
   
   кв.Бряг на 04.06.2020г. от 08:30 до 15:00 часа с нарушено водоподаване  
                    Район Омуртаг


  гр.Омуртаг поради аварии в система Кипилово е осигурено водоснабдяване всеки ден:
   

   

         от 05:00 до 00:00 часа
         

         
       

            Район Антоново

   
                    НЯМА

             Район Попово


      с.Захари Стояново от 13:30 на 04.06.2020г до 13:30 часа на 05.06.2020г. - без водоподаване

                      Извънредно

             При извършване на уширяване на горски път в землището на с. Овчарово от фирмата която извършва сеч на дърва и тяхното изнасяне от гората на 29.06.2019г. е разрушила гравитачен водопровод , който доставя вода за около 50 домакинства в селото.
              Случаят се разглежда от органите на МВР гр.Търговище и към настоящият момент се установява обема на нанесените щети по гравитачният водопровод.
               Тези домакинства от селото , които са засегнати няма да имат вода за неопределено време.
               След получаване на изформация от органите на МВР гр.Търговище по развитието на случая ВиК своевременно ще я обявява и ще определи срокове за възстановяването на гравитачният водопровод.

    Дружеството се извинява на своите клиенти за причиненото неприятности.