“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • Аварии и прекъсване на водоподаването
  •             
                   

                     Район Търговище


    СЪОБЩЕНИЕ


    Във връзка с извършване на аварийно-ремонтни дейности от екипи на „ВиК” ООД Търговище и „ВиК” ООД Шумен, по главен довеждащ водопровод от язовир „Тича”, захранващ с питейна вода град Търговище и близки населени места, уведомяваме своите клиенти за следното:
    На 13.08.2020 г. от 05:00 до 17:00 часа се предвижда спиране на водата от язовир „Тича” поради което, се предвиждат планови организационни мерки свързани с поетапно ограничаване на водоподаването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места. Ще бъдат засегнати още и кв.М.Малчев , кв.Въбел, индустриална зона и селата Стража, Разбойна, Лиляк, Божурка, Пайдушко, Братово и Цветница. Възстановяване на водоподаването към град Търговище, ще се извърши веднага след преустановяване на аварийно-ремонтните дейности от страна на „ВиК” ООД Шумен и „ВиК” ООД Търговище.
    Дежурните ни екипи, ще работят денонощно, по възстановяването на зоните, кварталите, районите и населените места ограничени през деня. То ще се извършва поетапно и в продължение на 4-6 часа през нощта на 13.08.2020 г. срещу 14.08.2020 г., като се очаква на 14.08.2020 г. след 06:00 часа да се нормализира налягането в цялата ВВМ на града.
    Водоподаването в засегнатите близки населени места, ще бъде възстановено след 10:00 часа на 14.08.2020г.
    Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на голям брой от абонати, получаващи вода от ВС „Тича”, се очаква на 14.08.2020г. кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води”.
    За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронния ни сайт.
    Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.


                      Район Омуртаг


     гр. Омуртаг на 11.08.2020 г. от 08:00 до 17:00 часа
         

                      Район Антоново

     
                      НЯМА

                      Район Попово

                        
    Поради проблем в съоръженията захранващи селата Бракница, Баба Тонка, Берковски, Иванча и Долец , същите ще са с нарушено водоподаване от 03.08.2020г 13:30 до 04.08.2020г. - 13:00 часа                        Извънредно

               При извършване на уширяване на горски път в землището на с. Овчарово от фирмата която извършва сеч на дърва и тяхното изнасяне от гората на 29.06.2019г. е разрушила гравитачен водопровод , който доставя вода за около 50 домакинства в селото.
                Случаят се разглежда от органите на МВР гр.Търговище и към настоящият момент се установява обема на нанесените щети по гравитачният водопровод.
                 Тези домакинства от селото , които са засегнати няма да имат вода за неопределено време.
                 След получаване на изформация от органите на МВР гр.Търговище по развитието на случая ВиК своевременно ще я обявява и ще определи срокове за възстановяването на гравитачният водопровод.

      Дружеството се извинява на своите клиенти за причиненото неприятности.