“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Аварии и прекъсване на водоподаването
 •                       
                 

                   Район Търговище
                     

                    Район Омуртаг

  гр.Омуртаг поради аварии в система Кипилово е осигурено водоснабдяване всеки ден:
   

   
         от 05:30
  до
   09:00
         от 11:30 до 13:00
         от 16:30 до 21:00   
       

            Район Антоново

   
                    НЯМА

             Район Попово
                      Извънредно

             При извършване на уширяване на горски път в землището на с. Овчарово от фирмата която извършва сеч на дърва и тяхното изнасяне от гората на 29.06.2019г. е разрушила гравитачен водопровод , който доставя вода за около 50 домакинства в селото.
              Случаят се разглежда от органите на МВР гр.Търговище и към настоящият момент се установява обема на нанесените щети по гравитачният водопровод.
               Тези домакинства от селото , които са засегнати няма да имат вода за неопределено време.
               След получаване на изформация от органите на МВР гр.Търговище по развитието на случая ВиК своевременно ще я обявява и ще определи срокове за възстановяването на гравитачният водопровод.

    Дружеството се извинява на своите клиенти за причиненото неприятности.