“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • 9028769 - 29.04.2014 г. - „Извършване на ремонт на водомери за нуждите на „ВиК” ООД Търговище”
  • Оферти се приемат до 08.5.2014 г. - 1630 часа

    ИЗТЕГЛИ

    Публична покана

    Документация