“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • 9028361 - 16.04.2014 - Автомобилна застраховка Пълно Каско, Застраховка Отговорност на ръководители и длъжностни лица и Застраховка Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството". Позиция №1 - Автомобилна застраховка Пълно Каско; Позиция №2 - Застраховка Отговорност на ръководители и длъжностни лица; Позиция №3 - Застраховка Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството.
  • Оферти се приемат до 24.4.2014 г.

    ИЗТЕГЛИ

    Публична покана

    Приложение