“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • 24.03.2014 - Застраховка Трудова злополука, Застраховка Имущество, Застраховка Гражданска отговорност на юридически лица и Застраховка Отговорност на ръководители и длъжностни лица. Позиция №1 - Застраховка "Трудова злополука"; Позиция №2 - Застраховка "Имущество"; Позиция №3 - Застраховка "Гражданска отговорност на юридически лица"; Позиция №4 - Застраховка "Отговорност на ръководители и длъжностни лица".
  • Оферти се приемат  до 01.4.2014 г. - 1630 часа - Неактивно

    ИЗТЕГЛИ

    Публична покана

    Приложение