“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • СЪОБЩЕНИЯ ОТ ВИК ТЪРГОВИЩЕ
  •  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява своите абонати от с.Росина, че водата ще бъде прехлорирана, с повишена мътност и негодна за директна консумация на 04.12.2017г. и 05.12.2017г.