“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • СЪОБЩЕНИЯ ОТ ВИК ТЪРГОВИЩЕ
 •                                                           СЪОБЩЕНИЕ

               На 09.03.2018г. водата в с.Росина ще бъде оцветена с безвредна боя.

             „Водоснабдяване и канализация" ООД Търговище уведомява своите абонати, че в следствие на тридневните валежи, довели до планово изпускане на яз."Тича", се констатира размътване на водата в язовира.
              Дружеството предупреждава, че водата постъпваща във водопроводната мрежа на гр. Търговище, вилна зона и селата Лиляк, Божурка, Пайдушко, Цветница, Братово Руец и Стража в следващ неопределен период от няколко седмици ще бъде с превишение по показателя „Мътност".
              С цел предотвратяване влошаването на микробиологичните показатели, водата ще бъде с повишено съдържание на „остатъчен хлор", мирис и вкус на хлорни препарати.
              Качеството на питейната вода се контролира непрекъснато от акредитирана лаборатория за изследване на води и всекидневно ще бъде предоставена актуална информация на потребителите.