“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • АРХИВ
 • При извършване на строителни дейности по изграждане на нов водопровод от яз.Тича е засегнат главен довеждащ водопровод от язовир „Тича“, захранващ с питейна вода гр.Търговище, гр.Шумен, гр.Велики Преслав и близки населени места, което налага спиране на водата от яз.Тича, уведомяваме своите клиенти за следното:

  На 20.02.2024г. от 13:30 часа до приключване на ремонтните дейности се предвижда спиране на водата от язовир „Тича“, поради което се предвиждат планови организационни мерки свързани с поетапно ограничаване на водоподаването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича“ населени места.
  Ще бъдат засегнати още и кв. Малчо Малчев, кв. Въбел, Индустриална зона и селата Стража, Разбойна, Лиляк, Божурка, Пайдушко, Братово и Цветница.
  Възстановяването на водоподаването към гр. Търговище ще се извърши веднага след преустановяване на аварийно-ремонтните дейности от страна на „ВиК“ ООД Шумен и „ВиК“ ООД Търговище.
  Дежурните ни екипи ще работят денонощно по възстановяване на зоните, кварталите, районите и населените места ограничени през деня. Възстановяването ще се извършва поетапно, в продължение на 4-6 часа през нощта на 20.02.2024г. срещу 21.02.2024г., като се очаква на 21.02.2024г. след 10:00 часа да се нормализира налягането в цялата вътрешна водопроводна мрежа на града. Водоподаването в засегнатите населени места ще бъде възстановено след 14:00 часа на 21.02.2024г.
  Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на голям брой от абонати, получаващи вода от ВС „Тича“, се очаква кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води“.
  За наложилите се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронният ни сайт.
  Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.

  Водоснабдяване и канализация ООД Търговище уведомява своите абонати от вилни зони "Кованлъка", '"Драката" и "Серсема", че от 10.03.2023г. започва отчитане на водомерите. Отчета ще се извършва в почивните дни. За целта е необходимо осигуряването на достъп. За допълнителна информация тел. 0601/61254.  Във връзка с извършване на аварийно-ремонтни дейности на екипи на „ВиК“ ООД Шумен и „ВиК“ ООД Търговище, по главен довеждащ водопровод от язовир „Тича“, захранващ с питейна вода гр. Търговище и близки населени места, уведомяваме своите клиенти за следното:
  На 31.01.2024г. от 05:00 до 18:30 часа се предвижда спиране на водата от язовир „Тича“, поради което се предвиждат планови организационни мерки свързани с поетапно ограничаване на водоподаването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича“ населени места.
  Ще бъдат засегнати още и кв. Малчо Малчев, кв. Въбел, Индустриална зона и селата Стража, Разбойна, Лиляк, Божурка, Пайдушко, Братово и Цветница.
  Възстановяването на водоподаването към гр. Търговище ще се извърши веднага след преустановяване на аварийно-ремонтните дейности от страна на „ВиК“ ООД Шумен и „ВиК“ ООД Търговище.
  Дежурните ни екипи ще работят денонощно по възстановяване на зоните, кварталите, районите и населените места ограничени през деня. Възстановяването ще се извършва поетапно, в продължение на 4-6 часа през нощта на 31.01.2024г. срещу 01.02.2024г., като се очаква на 01.02.2024г. след 06:00ч да се нормализира налягането в цялата вътрешна водопроводна мрежа на града. Водоподаването в засегнатите населени места ще бъде възстановено след 10:00 часа на 01.02.2024г.
  Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на голям брой от абонати, получаващи вода от ВС „Тича“, се очаква кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води“.
  За наложилите се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронният ни сайт.
  Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка


  На 02.06.2023 г. от 07:00 до 16:00 часа се планира спиране на водата от ПС „Преслав” поради извършване на планов ремонт на довеждащия водопровод.
  Предвиждат се планови организационни мерки, свързани с поетапно ограничаване на водоснабдяването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа (ВВМ) на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места както следва:
  Ниска зона ( местност Серсема и с.Стража ) – след 04:00 часа
  кв.М.Малчев – след 05:00 часа
  Пайдушко , Божурка, Цветница и Братово – след 07:00 часа
  гр.Търговище, Промишлена зона ( Родопа, Мизия Милк … ) – след 08:00 часа
  гр.Търговище кв.Запад 3 – след 09:00 часа
  гр.Търговище кв.Въбел – след 07:30 часа
  гр.Търговище кв.Изток и Промишлена зона (Автогара) – след 11:00 часа
  гр.Търговище кв.Борово Око – след 11:00 часа
  гр.Търговище кв.Запад 1 – след 13:00 часа
  гр.Търговище кв.Вароша – след 14:00 часа

  Възстановяването на водоподаването, ще се извърши веднага след преустановяването на ремонтните дейности.
  Дежурните ни екипи, ще работят непрекъснато, по възстановяването на водоподаването на зоните, кварталите, районите и населените места с ограничено водоподаване.
  Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на голям брой от абонати, получаващи вода от ВС „Тича”, се очаква кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води”.
  За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронния ни сайт.
  Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.  На 05.07.2022 г. от 07:00 до 16:00 часа се планира спиране на водата от ПС „Преслав” поради извършване на планов ремонт на довеждащия водопровод.
  Предвиждат се планови организационни мерки, свързани с поетапно ограничаване на водоснабдяването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа (ВВМ) на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места както следва:
  Ниска зона ( местност Серсема и с.Стража ) – след 07:00 часа
  кв.М.Малчев – след 07:00 часа
  Пайдушко , Божурка, Цветница и Братово – след 07:30 часа
  гр.Търговище, Промишлена зона ( Родопа, Мизия Милк … ) – след 08:00 часа
  гр.Търговище кв.Запад 3 – след 09:00 часа
  гр.Търговище кв.Въбел – след 09:00 часа
  гр.Търговище кв.Изток и Промишлена зона (Автогара) – след 11:00 часа
  гр.Търговище кв.Борово Око – след 11:00 часа
  гр.Търговище кв.Запад 1 – след 13:00 часа
  гр.Търговище кв.Вароша – след 14:00 часа

  Възстановяването на водоподаването, ще се извърши веднага след преустановяването на ремонтните дейности.
  Дежурните ни екипи, ще работят непрекъснато, по възстановяването на водоподаването на зоните, кварталите, районите и населените места с ограничено водоподаване.
  Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на голям брой от абонати, получаващи вода от ВС „Тича”, се очаква на 05.07.2022 г. и 06.07.2022 г. кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води”.
  За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронния ни сайт.
  Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.

  „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище съобщава на своите абонати в с.Буховци и с.Макариополско, че от 03.06.2022г. водата е с повишена мътност и е неподходяща за питейни цели.

  „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание на чл.19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе заявление за одобряване и утвърждаване на цени на ВиК услуги, във връзка с бизнес план за развитие на дейността на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г.
  Предложени са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2020 г. и одобряване от КЕВР на цени на ВиК услуги за 2020 - 2021 г., без ДДС:

  Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м 2020 г. 2021 г.
  Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 2,149 2,158
  Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0,204 0,207
  Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
  Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0,311 0,304
  Промишлени и стопански
  степен на замърсяване 1 0,482 0,472
  степен на замърсяване 2 0,569 0,557
  степен на замърсяване 3 0,706 0,691
  Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,526 0,536
  Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества 1,284 1,287


  „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище, уведомява клиентите си, че поради повреда на телекомуникационния оператор, стационарния телефон за подаване на сигнали към диспечерите (0601) 6 20 74 - временно не работи.


  „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище уведомява своите абонати, че поради обилните валежи през изминалата седмица в яз.”Тича” са постъпили за кратко време значителни водни количества, което доведе до повишаване на показателя "мътност“ на суровата вода в язовира. В следствие на това и водата постъпваща във водопроводната мрежа на гр. Търговище, както и в селата Божурка, Братово, Пайдушко, Цветница, Руец и Лиляк е с повишена „мътност“. Качествата на водата на вход и изход ПСПВ - Търговище, както и във водопроводните мрежи на населените места се следят непрекъснато от акредитираната лабораторията на „ВиК“ ООД Търговище.
  В следващите дни, с цел предотвратяване влошаването на микробиологичните показатели, водата във водопроводна мрежа на изброените по горе населени места ще бъде с повишено съдържание на „остатъчен хлор” и мирис и вкус на хлорни препарати.
  „ВиК” ООД Търговище препоръчва на своите абонати, водата да не се използва за директна консумация или ако се използва да се преварява предварително, докато показателят „мътност“ не се нормализира, за което ще Ви уведомим своевременно.

  СЪОБЩЕНИЕ

  В и К ООД съобщава на своите абонати в с.Драгановец, с.Преселец, с.Търновца, с.Копрец, с.Черковна, с.Росина, с.Александрово, с.Горна Кабда, че от 11.01.2021г. поради обилни продължителни валежи в района на водоизточниците, водата е с повишена мътност и е неподходяща за питейни цели.  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява своите абонати от гр.Търговище, че на 11.11.2020г. /сряда/ от 09:00 до 13:00 часа ще се извърши промивка на водопроводната мрежа в гр.Търговище. През целия ден питейната вода ще бъде прехлорирана, а на някои места и с повишена мътност, което я прави неподходяща за директна консумация. За посочения период е възможно намаляване на налягането и прекъсване на водоподаването по високите етажи.


  СЪОБЩЕНИЕ
  Във връзка с извършване на аварийно-ремонтни дейности от екипи на „ВиК” ООД Търговище и „ВиК” ООД Шумен, по главен довеждащ водопровод от язовир „Тича”, захранващ с питейна вода град Търговище и близки населени места, уведомяваме своите клиенти за следното:
  На 05.11.2020 г. от 04:00 до 16:30 часа се предвижда спиране на водата от язовир „Тича” поради което, се предвиждат планови организационни мерки свързани с поетапно ограничаване на водоподаването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места. Ще бъдат засегнати още и кв.М.Малчев , кв.Въбел, индустриална зона и селата Стража, Разбойна, Лиляк, Божурка, Пайдушко, Братово и Цветница. Възстановяване на водоподаването към град Търговище, ще се извърши веднага след преустановяване на аварийно-ремонтните дейности от страна на „ВиК” ООД Шумен и „ВиК” ООД Търговище.
  Дежурните ни екипи, ще работят денонощно, по възстановяването на зоните, кварталите, районите и населените места ограничени през деня. То ще се извършва поетапно и в продължение на 4-6 часа през нощта на 05.11.2020 г. срещу 06.11.2020 г., като се очаква на 06.11.2020 г. след 06:00 часа да се нормализира налягането в цялата ВВМ на града.
  Водоподаването в засегнатите близки населени места, ще бъде възстановено след 10:00 часа на 06.11.2020г.
  Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на голям брой от абонати, получаващи вода от ВС „Тича”, се очаква на 06.11.2020г. кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води”.
  За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронния ни сайт.
  Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  СЪОБЩЕНИЕ
  Във връзка с извършване на аварийно-ремонтни дейности от екипи на „ВиК” ООД Търговище и „ВиК” ООД Шумен, по главен довеждащ водопровод от язовир „Тича”, захранващ с питейна вода град Търговище и близки населени места, уведомяваме своите клиенти за следното:
  На 17.01.2020 г. от 04:00 до 16:30 часа се предвижда спиране на водата от язовир „Тича” поради което, се предвиждат планови организационни мерки свързани с поетапно ограничаване на водоподаването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места. Ще бъдат засегнати още и кв.М.Малчев , кв.Въбел, индустриална зона и селата Стража, Разбойна, Лиляк, Божурка, Пайдушко, Братово и Цветница. Възстановяване на водоподаването към град Търговище, ще се извърши веднага след преустановяване на аварийно-ремонтните дейности от страна на „ВиК” ООД Шумен и „ВиК” ООД Търговище.
  Дежурните ни екипи, ще работят денонощно, по възстановяването на зоните, кварталите, районите и населените места ограничени през деня. То ще се извършва поетапно и в продължение на 4-6 часа през нощта на 17.01.2020 г. срещу 18.01.2020 г., като се очаква на 18.01.2020 г. след 06:00 часа да се нормализира налягането в цялата ВВМ на града.
  Водоподаването в засегнатите близки населени места, ще бъде възстановено след 10:00 часа на 18.01.2020г.
  Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на голям брой от абонати, получаващи вода от ВС „Тича”, се очаква на 18.01.2020г. кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води”.
  За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронния ни сайт.
  Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  На 22.02.2019г. водата в с.Голямо Ново ще бъде оцветена с безвредна боя.

  Във връзка с получено уведомление от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Шумен, за извършване на аварийно-ремонтни дейности по главен довеждащ водопровод от язовир „Тича”, захранващ с питейна вода град Търговище и близки населени места, уведомяваме своите клиенти за следното:
  На 22.01.2019 г. от 04:00 до 18:00 часа се предвижда спиране на водата от язовир „Тича”!
  Поради което, се предвиждат планови организационни мерки свързани с поетапно ограничаване на водоподаването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места.
  Възстановяване на водоподаването към град Търговище, ще се извърши веднага след преустановяване на аварийно-ремонтните дейности от страна на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Шумен.
  Дежурните ни екипи, ще работят денонощно, по възстановяването на зоните, кварталите, районите и населените места ограничени през деня. То ще се извършва поетапно и в продължение на 4-6 часа през нощта на 22.01.2019 г. срещу 23.01.2019 г., като се очаква на 23.01.2019 г. след 06:00 часа да се нормализира налягането в цялата ВВМ на града.
  Водоподаването в засегнатите близки населени места, ще бъде възстановено след 10:00 часа на 23.01.2019 г.
  Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на голям брой от абонати, получаващи вода от ВС „Тича”, се очаква на 23.01.2019г. кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води”.
  За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронния ни сайт.
  Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.

  На 25.09.2018 г. от 07:00 до 19:00 часа се планира спиране на водата от ПС „Преслав” поради извършване на планов ремонт на довеждащия водопровод.
  Предвиждат се планови организационни мерки, свързани с поетапно ограничаване на водоснабдяването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа (ВВМ) на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места.
  Възстановяването на водоподаването, ще се извърши веднага след преустановяването на ремонтните дейности.
  Дежурните ни екипи, ще работят денонощно, по възстановяването на водоподаването на зоните, кварталите, районите и населените места с ограничено водоподаване. Дейностите по възстановяването ще се извършват поетапно и в продължение на няколко часа през нощта на 25.09.2018 г. срещу 26.09.2018 г., като се очаква на 26.09.2018 г. след 09:00 часа да се нормализира налягането в цялата ВВМ на града.

  На 20.09.2018 г. от 07:00 до 19:00 часа се планира спиране на водата от ПС „Преслав” поради извършване на планов ремонт на довеждащия водопровод.
  Предвиждат се планови организационни мерки, свързани с поетапно ограничаване на водоснабдяването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа (ВВМ) на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места.
  Възстановяването на водоподаването, ще се извърши веднага след преустановяването на ремонтните дейности.
  Дежурните ни екипи, ще работят денонощно, по възстановяването на водоподаването на зоните, кварталите, районите и населените места с ограничено водоподаване. Дейностите по възстановяването ще се извършват поетапно и в продължение на няколко часа през нощта на 20.09.2018 г. срещу 21.09.2018 г., като се очаква на 21.09.2018 г. след 09:00 часа да се нормализира налягането в цялата ВВМ на града.


  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява жителите и гостите на гр.Търговище, че поради извършване на ремонтни дейности на 28.08.2018г. и 29.08.2018г. - ул.Г.С.Раковски ще бъде затворена за движение на МПС в частта си от ул.Поленца до ул.Осъм.


  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява жителите и гостите на гр.Търговище, че поради извършване на аварийни ремонтни дейности на 04.08.2018г. /събота/ - ул.Д.Груев ще бъде затворена за движение на МПС в частта си от ул.Веслец до бул.М.Андрей


  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява своите абонати от гр.Търговище, че на 14.07.2018г. /събота/ от 09:00 до 13:00 часа ще се извърши промивка на водопроводната мрежа в гр.Търговище. През целия ден питейната вода ще бъде прехлорирана, а на някои места и с повишена мътност, което я прави неподходяща за директна консумация. За посочения период е възможно намаляване на налягането и прекъсване на водоподаването по високите етажи.

  • УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
  Бихме желали да Ви информираме за промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни.
  От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започвa да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
  I. С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от страна на ВиК ООД Търговище, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРАВАТА СИ съгласно чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, а именно:
  1. При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които Дружеството разполага за Вас в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  2. Вие имате право да изискате от „ВиК “ ООД Търговище прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;
  3. При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на „ВиК“ ООД Търговище, като последното не е безусловно и трябва да отговаря на следните изисквания:
  - личните ви данни повече не са необходими за целите на "ВиК" ООД Търговище
  - личните ви данни са събрани незаконосъобразно, например от непълнолетно лице
  - изрично изискване от физическото лице, което може и да доведе до отпадане на договорните отношения с "ВиК" ООД Търговище
  4. Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин;
  5. При спор с дружеството Вие имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни.
  Правата по предходните точки можете да упражните чрез подаване на заявление до централата на Дружеството в гр. Търговище, бул. „29 ти Януари“ №3.
  II. Наред с горното, имайте предвид, че данните Ви ще бъдат обработвани и съхранявани от Дружеството единствено за целите на изпълнение на договорните отношения между Вас и "ВиК" ООД. Търговище. Срокът, в който Дружеството е задължено по закон да обработва личните Ви данни, законът посочва на:
  а) за счетоводни документи – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
  б) за всички останали документи, включително записи в електронни системи и хартиени архиви – до 10 години, считано от заличаването Ви като потребител на услугите на дружеството, респ. от смяната на партидата на стария собственик, респ. от изплащането на задълженията на лицето или погасяването им по давност (ако са останали дължими суми).
  III. Уведомяваме Ви, че "ВиК" ООД Търговище прилага подходящото ниво на защита и за тази цел са в сила физически, електронни и документални процедури, за запазване на данните от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за информационна сигурност са тясно свързани с широко приетите международни стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо, за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги на „ВиК “ ООД Търговище на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни или договорни задължения.
  IV. Моля имайте предвид и това, че „ВиК “ ООД Търговище предава Вашите лични данни единствено на следните категории лица:
  1. на компетентните държавни и общински органи за целите на данъчния контрол;
  2. на банки и небанкови финансови институции, с които Дружеството има сключен договор за услуги за извършване на плащане, включително и приемане на плащане в брой, на дължими суми за ВиК услуги,
  3. специализирани дружества, които извършват техническа поддръжка на софтуерните продукти, с които оперира Дружеството, за целите на извършване на самата техническа поддръжка – същите имат единствено достъп до Вашите данни, доколкото имат достъп до самия системен продукт, който се осъществява под наблюдението на служител на дружеството с цел максимална защита на данните Ви.
  V. Моля имайте предвид и че, „ВиК “ ООД Търговище разполага с длъжностното лице по защита на данните. Можете да се обърнете към него по всички въпроси, касаещи настоящата информация, както и ако желаете да упражните което и да било от законовите си права, изброени по-горе. Неговите контакти са:
  гр.Търговище , бул. "29 ти Януари“ №3 - Мария Симеоново Петрова
  E-mail: dlzd@viktg.com
  Служебен телефон: 0893557757

            СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с реализирането на наше инвестиционно намерение за „ Добив на подземни води чрез ново съоръжение (каптаж ) с дебит Q= 1,4 l/s в ПИ № 00098 в землището на с.Търновца,общ.Търговище за допълнително питейно – битово водоснабдяване на с.Овчарово,общ.Търговище “, „ В и К “ ООД – Търговище уведомява своите абонати за изразяване на становища от заинтересованите лица.
  Резюме на предложението
  Инвестиционното предложение е изграждане на нов каптаж с цел добив на подземни води.
  Изворът се намира в имот с номер 000198 в землището на с. Търновца с ЕКАТТЕ 73701,общ. Търговище. Имотът е собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС. Рег.№ 02038, гр. София с Решение по чл.27 ППЗСПЗЗ № 1952 от 17.12.2002 г. Площта на имота е 4296,360 дка. Начин на трайно ползване: Залесена територия. Вид собственост: Държавна частна.
  Координати на извора: 43°09'41.045" , 26°37'52.474".
  Кота терен извор : 497,115.
  Добивът на подземни води ще се осъществява с ново съоръжение: 1(един) брой каптаж за добив на подземни води с цел обществено питейно-битово водоснабдяване с.Овчарово.
  Проектната разработка предлага изграждане на каптажно съоръжение състоящо се от събирател /ново каптиране/ и събирателна /каптаж-на/ шахта. Водата от този каптаж ще се доведе до НР V=140м3 за с. Овчарово по водопровод.


  СЪОБЩЕНИЕ

  На 09.03.2018г. водата в с.Росина ще бъде оцветена с безвредна боя.

  „Водоснабдяване и канализация" ООД Търговище уведомява своите абонати, че в следствие на тридневните валежи, довели до планово изпускане на яз."Тича", се констатира размътване на водата в язовира.
  Дружеството предупреждава, че водата постъпваща във водопроводната мрежа на гр. Търговище, вилна зона и селата Лиляк, Божурка, Пайдушко, Цветница, Братово Руец и Стража в следващ неопределен период от няколко седмици ще бъде с превишение по показателя „Мътност".
  С цел предотвратяване влошаването на микробиологичните показатели, водата ще бъде с повишено съдържание на „остатъчен хлор", мирис и вкус на хлорни препарати.
  Качеството на питейната вода се контролира непрекъснато от акредитирана лаборатория за изследване на води и всекидневно ще бъде предоставена актуална информация на потребителите.


  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява своите абонати от с.Здравец, че водата ще бъде прехлорирана, с повишена мътност и негодна за директна консумация до 1200 часа на 01.12.2017г.

  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява своите абонати от гр. Търговище, че на 29.09.2017г. /събота/ ще се извършва профилактика на водопроводната мрежа. Водата се хлорира със завишена доза хлор и ще е негодна за директна консумация.

  На 16.08.2017 г. от 08:00 часа до 20:00 часа се предвижда спиране на водата от ПС „Преслав“ поради планов ремонт на довеждащия водопровод!
  Предвиждат се планови организационни мерки свързани с поетапно ограничаване на водоподаването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места.
  Възстановяване на водоподаването, ще се извърши веднага след преустановяване на ремонтните дейности.
  Дежурните ни екипи, ще работят денонощно, по възстановяването на зоните, кварталите, районите и населените места ограничени през деня. То ще се извършва поетапно и в продължение на 8-10 часа през нощта на 16.08.2017 г. срещу 17.08.2017 г., като се очаква на 17.08.2017 г. след 09:00 часа да се нормализира налягането в цялата ВВМ на града.
  Водоподаването в засегнатите близки населени места, ще бъде възстановено на 17.08.2017 г.
  Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на над 2/3 от абонатите, получаващи вода от ВС „Тича”, се очаква на 17.08.2017г. кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води”.
  За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронния ни сайт.
  Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.
  На 07.08.2017г. водата в с.Съединение ще бъде оцветена с безвредна боя.
  23.05.2017г. - "Водоснабдяване и канализация" ООД - Търговище съобщава на своите абонати от с.Пролаз, че поради профилактика на водопроводната мрежа и напорен водоем, водата ще бъде прехлорирана, с повишена мътност и негодна за директна консумация до 1100 часа на 24.05.2017г.

  Във връзка с получено уведомление от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Шумен, за извършване на аварийно-ремонтни дейности по главен довеждащ водопровод от язовир „Тича”, захранващ с питейна вода град Търговище и близки населени места, уведомяваме своите клиенти за следното:
  На 26.04.2017 г. от 04:00 до 20:00 часа се предвижда спиране на водата от язовир „Тича”!
  Поради което, се предвиждат планови организационни мерки свързани с поетапно ограничаване на водоподаването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места.
  Възстановяване на водоподаването към град Търговище, ще се извърши веднага след преустановяване на аварийно-ремонтните дейности от страна на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Шумен.
  Дежурните ни екипи, ще работят денонощно, по възстановяването на зоните, кварталите, районите и населените места ограничени през деня. То ще се извършва поетапно и в продължение на 8-10 часа през нощта на 26.04.2017 г. срещу 27.04.2017 г., като се очаква на 27.04.2017 г. след 09:00 часа да се нормализира налягането в цялата ВВМ на града.
  Водоподаването в засегнатите близки населени места, ще бъде възстановено след 12:00 часа на 27.04.2017 г.
  Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на над 2/3 от абонатите, получаващи вода от ВС „Тича”, се очаква на 27.04.2017г. кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води”.
  За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронния ни сайт.
  Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.

  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява своите абонати от гр. Търговище, че на 08.10.2016г. /събота/ и 09.10.2016г. /неделя/ ще се извършва профилактика на водопроводната мрежа. Водата се хлорира със завишена доза хлор и ще е негодна за директна консумация.

  На 14.04.2016г. на кръстовищата на ул.Климент Охридски и бул.Митрополит Андрей и на ул.Шишман и ул.Велико Търново, ще се извършва подвързване на новата водопроводна мрежа.

  На 06.04.2016г. водата в с.Черковна ще бъде оцветена с безвредна боя.

  "Водоснабдяване и канализация" ООД - Търговище съобщава на своите абонати от селата с.Цветница, с.Братово, с.Божурка, с.Пайдушко и с.Лиляк, че поради профилактика на съоръженията от ВС Цветница на 12.03.2016г, селата ще бъдат с нарушено водоподаване. Водата ще бъде прехлорирана, с повишена мътност и негодна за пиене. Водоснабдяването в системата ще бъде възстановено до 1400 часа на 13.03.2016г.


  Поради усложнената метерологична обстановка и прекъсванията на електрозахранването на помпените станции в община Търговище ще има смущения на водоподаването до отстраняване на проблемите е електрозахранването.
  "Водоснабдяване и канализация" ООД Търговище се извинява на своите абонати за причинените неудобства.

  „Водоснабдяване и канализация“ ООД Търговище съобщава на своите абонати, че водата в гр.Омуртаг отговаря по всички показатели на изискванията на Наредба №9/16.03.2001г. за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели.

  Поради недостиг на вода във водоизточника от 28.07.2015г. е ограничено водоподаването за с.Боренци и с.Стрелци до 130 м3 на ден;

  Поради недостиг на вода във водоизточника от 24.07.2015г. се въвежда режим на водоподаването за с.Горна Кабда и с.Пресиян /осигурено водоподаване: 24 часа / през 24 часа / до преминаване на периода на засушаване.

  Поради недостиг на вода във водоизточника от 30.07.2015г. ще бъде нарушено водоподаването във високите части на с.Стеврек и на с.Черни бряг /до преминаване на периода на засушаване/

  Във връзка с ремонтно-възстановителните работи на основен водопровод, осигуряващ водоснабдяването на гр. Търговище, гр. Велики Преслав и гр. Шумен, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД спира водоподаването oт язовир „Тича” на 11.11.2015 г. от 01:00 часа до 24:00 часа.
  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява своите абонати от гр. Търговище, с. Лиляк, с. Цветница, с. Пайдушко, с. Божурка, с. Братово и с. Стража, че ще има нарушено водоподаване, понижено налягане или спиране на водоподаването на 11.11.2015 г. и 12.11.2015 г.
  „ВиК” ООД Търговище предварително се извинява на своите абонати за причиненото неудобство и им съобщава, че ще бъдат своевременно уведомени за промяна в обстоятелствата.

  В и К ООД съобщава на своите абонати в гр. Омуртаг, с.Свирчево, с.Равно Село, с.Птичево, с.Змейно, с.Великденче, с.Боринци, с.Стерлци и с.Кипилово, че от 21.08.2015г. поради обилни продължителни валежи в района на водоизточника на водоснабдителна система Кипилово, водата е с повишена мътност и е неподходяща за питейни цели.

  Превантивно, поради повишена мътност в гр. Омуртаг, с.Свирчево, с.Равно Село, с.Птичево, с.Змейно, с.Великденче, с.Боринци, с.Стерлци и с.Кипилово, водата се хлорира със завишена доза хлор. Водата в тези райони е прехлорирана и е негодна за питейни нужди.

  Поради обилното снеготопене е повишена мътността на водата в кв.Бряг от 24.02.2012 г.

  Настъпилите на 18.10.2011 г. тежки метеорологични условия предната седмица доведоха до авария на електропровод извод „Илийно" подстанция Омуртаг отклонение за помпена станция „Кънино”, която захранва и остави без вода гр. Омуртаг(видно от снимковия материал изложен по-долу).
  От момента на настъпване и към момента аварийни екипи работят на мястото по отстраняване на авариралото отклонение на електропровода.