“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • АРХИВ
 • СЪОБЩЕНИЕ

  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява своите абонати от с.Здравец, че водата ще бъде прехлорирана, с повишена мътност и негодна за директна консумация до 1200 часа на 01.12.2017г.

  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява своите абонати от гр. Търговище, че на 29.09.2017г. /събота/ ще се извършва профилактика на водопроводната мрежа. Водата се хлорира със завишена доза хлор и ще е негодна за директна консумация.

  На 16.08.2017 г. от 08:00 часа до 20:00 часа се предвижда спиране на водата от ПС „Преслав“ поради планов ремонт на довеждащия водопровод!
  Предвиждат се планови организационни мерки свързани с поетапно ограничаване на водоподаването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места.
  Възстановяване на водоподаването, ще се извърши веднага след преустановяване на ремонтните дейности.
  Дежурните ни екипи, ще работят денонощно, по възстановяването на зоните, кварталите, районите и населените места ограничени през деня. То ще се извършва поетапно и в продължение на 8-10 часа през нощта на 16.08.2017 г. срещу 17.08.2017 г., като се очаква на 17.08.2017 г. след 09:00 часа да се нормализира налягането в цялата ВВМ на града.
  Водоподаването в засегнатите близки населени места, ще бъде възстановено на 17.08.2017 г.
  Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на над 2/3 от абонатите, получаващи вода от ВС „Тича”, се очаква на 17.08.2017г. кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води”.
  За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронния ни сайт.
  Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.
  На 07.08.2017г. водата в с.Съединение ще бъде оцветена с безвредна боя.
  23.05.2017г. - "Водоснабдяване и канализация" ООД - Търговище съобщава на своите абонати от с.Пролаз, че поради профилактика на водопроводната мрежа и напорен водоем, водата ще бъде прехлорирана, с повишена мътност и негодна за директна консумация до 1100 часа на 24.05.2017г.

  Във връзка с получено уведомление от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Шумен, за извършване на аварийно-ремонтни дейности по главен довеждащ водопровод от язовир „Тича”, захранващ с питейна вода град Търговище и близки населени места, уведомяваме своите клиенти за следното:
  На 26.04.2017 г. от 04:00 до 20:00 часа се предвижда спиране на водата от язовир „Тича”!
  Поради което, се предвиждат планови организационни мерки свързани с поетапно ограничаване на водоподаването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места.
  Възстановяване на водоподаването към град Търговище, ще се извърши веднага след преустановяване на аварийно-ремонтните дейности от страна на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Шумен.
  Дежурните ни екипи, ще работят денонощно, по възстановяването на зоните, кварталите, районите и населените места ограничени през деня. То ще се извършва поетапно и в продължение на 8-10 часа през нощта на 26.04.2017 г. срещу 27.04.2017 г., като се очаква на 27.04.2017 г. след 09:00 часа да се нормализира налягането в цялата ВВМ на града.
  Водоподаването в засегнатите близки населени места, ще бъде възстановено след 12:00 часа на 27.04.2017 г.
  Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на над 2/3 от абонатите, получаващи вода от ВС „Тича”, се очаква на 27.04.2017г. кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води”.
  За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронния ни сайт.
  Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.

  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява своите абонати от гр. Търговище, че на 08.10.2016г. /събота/ и 09.10.2016г. /неделя/ ще се извършва профилактика на водопроводната мрежа. Водата се хлорира със завишена доза хлор и ще е негодна за директна консумация.

  На 14.04.2016г. на кръстовищата на ул.Климент Охридски и бул.Митрополит Андрей и на ул.Шишман и ул.Велико Търново, ще се извършва подвързване на новата водопроводна мрежа.

  На 06.04.2016г. водата в с.Черковна ще бъде оцветена с безвредна боя.

  "Водоснабдяване и канализация" ООД - Търговище съобщава на своите абонати от селата с.Цветница, с.Братово, с.Божурка, с.Пайдушко и с.Лиляк, че поради профилактика на съоръженията от ВС Цветница на 12.03.2016г, селата ще бъдат с нарушено водоподаване. Водата ще бъде прехлорирана, с повишена мътност и негодна за пиене. Водоснабдяването в системата ще бъде възстановено до 1400 часа на 13.03.2016г.


  Поради усложнената метерологична обстановка и прекъсванията на електрозахранването на помпените станции в община Търговище ще има смущения на водоподаването до отстраняване на проблемите е електрозахранването.
  "Водоснабдяване и канализация" ООД Търговище се извинява на своите абонати за причинените неудобства.

  „Водоснабдяване и канализация“ ООД Търговище съобщава на своите абонати, че водата в гр.Омуртаг отговаря по всички показатели на изискванията на Наредба №9/16.03.2001г. за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели.

  Поради недостиг на вода във водоизточника от 28.07.2015г. е ограничено водоподаването за с.Боренци и с.Стрелци до 130 м3 на ден;

  Поради недостиг на вода във водоизточника от 24.07.2015г. се въвежда режим на водоподаването за с.Горна Кабда и с.Пресиян /осигурено водоподаване: 24 часа / през 24 часа / до преминаване на периода на засушаване.

  Поради недостиг на вода във водоизточника от 30.07.2015г. ще бъде нарушено водоподаването във високите части на с.Стеврек и на с.Черни бряг /до преминаване на периода на засушаване/

  Във връзка с ремонтно-възстановителните работи на основен водопровод, осигуряващ водоснабдяването на гр. Търговище, гр. Велики Преслав и гр. Шумен, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД спира водоподаването oт язовир „Тича” на 11.11.2015 г. от 01:00 часа до 24:00 часа.
  „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище уведомява своите абонати от гр. Търговище, с. Лиляк, с. Цветница, с. Пайдушко, с. Божурка, с. Братово и с. Стража, че ще има нарушено водоподаване, понижено налягане или спиране на водоподаването на 11.11.2015 г. и 12.11.2015 г.
  „ВиК” ООД Търговище предварително се извинява на своите абонати за причиненото неудобство и им съобщава, че ще бъдат своевременно уведомени за промяна в обстоятелствата.

  В и К ООД съобщава на своите абонати в гр. Омуртаг, с.Свирчево, с.Равно Село, с.Птичево, с.Змейно, с.Великденче, с.Боринци, с.Стерлци и с.Кипилово, че от 21.08.2015г. поради обилни продължителни валежи в района на водоизточника на водоснабдителна система Кипилово, водата е с повишена мътност и е неподходяща за питейни цели.

  Превантивно, поради повишена мътност в гр. Омуртаг, с.Свирчево, с.Равно Село, с.Птичево, с.Змейно, с.Великденче, с.Боринци, с.Стерлци и с.Кипилово, водата се хлорира със завишена доза хлор. Водата в тези райони е прехлорирана и е негодна за питейни нужди.

  Поради обилното снеготопене е повишена мътността на водата в кв.Бряг от 24.02.2012 г.

  Настъпилите на 18.10.2011 г. тежки метеорологични условия предната седмица доведоха до авария на електропровод извод „Илийно" подстанция Омуртаг отклонение за помпена станция „Кънино”, която захранва и остави без вода гр. Омуртаг(видно от снимковия материал изложен по-долу).
  От момента на настъпване и към момента аварийни екипи работят на мястото по отстраняване на авариралото отклонение на електропровода.