“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Електронни плащания
 • ВНИМАНИЕ - РАЗСРОЧЕНИТЕ И СЪДЕБНИ ПЛАЩАНИЯ НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ЕЛЕКТРОННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ


  Плащане на дължими суми за вода през Интернет (Система E-PAY)

  За да можете да заплатите сметките си за вода по Интернет, е необходимо да имате банкова карта (дебитна или кредитна) и микросметки чрез Интернет (да сте регистриран потребител на ePay.bg )

  Плащането по Интернет (Система E-PAY) става на сайта www.epay.bg . Изисква се абонатен номер. Ако желаете да платите дължими суми за вода трябва да изберете “ВИК Търговище” от списъка с регистрираните търговци. При въвеждането на абонатния номер трябва да се спазят следните условия: Цифрите от номера се въвеждат последователно, без наклонената черта между тях. Моля, обърнете внимание, как трябва да бъдат въведени цифрите след наклонената черта:
  Ако абонатният ви номер е във вида 123/5, въвеждате 123005.
  Ако е 123/56, въвеждате 123056.
  Ако е 123/567, въвеждате 123567,
  Ако е 123/5, въвеждате 123005
  (тоест първата и втората група цифри трябва да изглеждат като трицифрено число, и ако не е такова, добавяте необходимите една или две нули). Информацията за задълженията на клиентите се подготвя и актуализира от ВИК Търговище ежедневно. През системата могат да се плащат и просрочени сметки..

  ВНИМАНИЕ - РАЗСРОЧЕНИТЕ И СЪДЕБНИ ПЛАЩАНИЯ НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ЕЛЕКТРОННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ


 • Заявления за получаване на е-фактура
 • ЗА СЕГА ЕЛЕКТРОННИТЕ ФАКТУРИ СА ДОСТЪПНИ САМО ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА / ФИРМИ /

  ВиК ООД Търговище Ви предлага нов начин на получаване на фактурите за консумирана питейна вода и отведени и пречистени отпадъчни води - електронна фактура - чрез системата efaktura.bg.
  Електронната фактура е официален одобрен от НАП документ, подписан с валиден Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) и е напълно равностойна на съответния хартиен носител, напълно отговаря на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС.

  Електронната фактура дава възможност на потребителя в онлайн режим да получава, преглежда, потвърждава получаването, да я одобрява или отхвърля.
  За да осъществим изпращане на електронна фактура е необходимо да ни представите валиден електронен пощенски адрес (e-mail) за контакт, който ще служи за индивидуализирането Ви и за достъп до потребителския Ви профил в системата efaktura.bg - (www.efaktura.bg)

  Заявление  за електронна фактура можете да представите на хартиен носител подписано и представено пред някоя от касите на дружеството или по електронната поща на ВиК ООД Търговище: viktg@viktg.com подписано с електронен подпис като и в двата случая изрично изпишете абонатния си номер и ЕИК на фирмата.

  ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ