“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Вода и канал
 • "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Търговище в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, уведомява своите потребители, че на основание Решение № Ц-32 от 30.12.2022г. на КЕВР „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище въвежда изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационни услуги в сила от 01.01.2023г. както следва::

   
  Цена на услугата доставяне на вода на потребителите 3.018
  Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води 0.249
  Цена на услугата пречистване на отпадъчни води  
  Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0.508
  Промишлени степен на замърсяване 1                                  0.714
  и степен на замърсяване 2 0.855
  стопански степен на замърсяване 3 1.064

  * цените са без включен ДДС и влизат в сила от 01.01.2023г.

  Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 4,53 лв./м3

  Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги приложими за съответното населено място:

  Водоснабдяване + Отвеждане на канални води (Канализация) + Пречистване на отпадъчни води

  Например едно домакинство би имало следната сметка:

          Вариант 1                                                       Вариант 2                                          Вариант 3
  вкл. трите вида у-ги                                      вода+канализация                                    само вода
  (Търговище и Попово)                               (Омуртаг и Антоново)                        (Опака и всички села)


  Вид услуга лв/m3                                       Вид услуга лв/m3                       Вид услуга лв/m3
  Водоснабдяване   3.018                              Водоснабдяване   3.018               Водоснабдяване     3.018
  Канализация         0.249                              Канализация         0.249               Канализация            без
  Пречистване         0.508                              Пречистване         без                   Пречистване            без
  Сума:                    3.775                              Сума:                     3.267               Сума:                       3.018
  ДДС 20%               0.755                              ДДС 20%               0.653               ДДС 20%                  0.604
  Обща цена           4.530                              Обща цена           3.920               Обща цена              3.622
  Крайна цена        4.53                                Крайна цена         3.92                 Крайна цена           3.62