“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Адрес на управление

 • адрес: гр. Търговище бул. "29 ти Януари" № 3
  тел: (0601) 6 20 75  / факс: (0601) 6 74 65
  email: viktg@viktg.com

  За срещи с физически и юридически лица

  Управител -  всяка сряда от 1000 до 1100 часа
  Инкасо      -  всеки работен ден от 800 до 1200 и от 1300 до 1700 часа

  Длъжностно лице по защита на данните

  Мария Симеонова Петрова
  телефон за контакт : 0893557757
  email: dlzd@viktg.com

 • Телефонен указател
 • Управление
                                          
  Управител   (0601) 6 20 75  
  Гл. Инженер   (0601) 6 20 75  
  Гл. Счетоводител   (0601) 6 75 62  
  Гл.юрисконсулт и р-л ОП   (0601) 6 12 56  
  Ръководител ПТО   (0601) 6 12 63  
  Ръководител ЕМО и А   (0601) 6 12 62  
  Ръководител ЛИВ   (0601) 7 86 09  
  Ръководител Реализация   (0601) 6 12 54  
  ПСОВ Не отговарят за авариите  0893 557758 / 0893 557759  
  Водомерна работилница   (0601) 6 33 26  
  Автотранспорт   (0601) 6 12 60  

                                         гр. Търговище бул. "29 ти Януари" № 3

  Район Търговище
  Диспечери Търговище  За аварии (0601) 6 20 74/ 0893 440770  
  Ръководител район Търговище   (0601) 6 32 11  
  Район Търговище - техници   (0601) 6 32 11  

                                          
  гр. Омуртаг , ул. Софроний Врачански № 20

  Район Омуртаг
  Диспечери Омуртаг   (0605) 6 22 92  
  Ръководител район Омуртаг   (0605) 6 25 66  
  Касиер - домакин   (0605) 6 25 41  

                                           гр. Антоново , ул. Г.Димитров № 20
  Район Антоново
  Ръководител район Антоново    (06071) 22 56  
                                         
  Район Попово

  Отдел Реализация - гр.Попово                                                                                 (0608) 4 00 09
  Технически ръководители                                                                                         (0608) 4 00 10
  Диспечери                                                                                            (0608) 4 00 11 / 0892208722