“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – Търговище

  Търси да назначи
  „Отчетник измервателни уреди“ в Експлоатационен район Омуртаг за селата Беломорци , Тъпчилещово и Презвитер Козма

  „Отчетник измервателни уреди“ в Експлоатационен район Омуртаг за селата
  Горно Новково, Долно Новково, Горна Рътлина, Долна Рътлина и Плъстина

  Изисквания:
  • Образование - средно
  • Трудов опит - минимум 3 години общ трудов стаж
  • Специални умения – обща компютърна грамотност за работа с таблет
  Необходими документи за кандидатстване:
  • Заявление за започване на работа
  • CV
  • Копие от диплома за завършено образование

  За запитвания - тел:060162075 ; email: viktg@viktg.com