“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Годишен финансов отчет - 2014
 • "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Търговище
  Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2014г.

  Изтегли документ

 • Годишен финансов отчет - 2013
 • "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Търговище
  Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2013г.

  Изтегли документ


 • Годишен финансов отчет - 2012
 • "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Търговище
  Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2012г.

  Изтегли документ


 • Годишен финансов отчет - 2011
 • "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Търговище
  Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2011г.

  Изтегли документ

 • Годишен финансов отчет - 2010
 • "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Търговище
  Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2010г.

  Изтегли документ

 • Годишен финансов отчет -2009
 • "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Търговище
  Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2009г.

  Изтегли документ